CGAL 5.5 - 3D Convex Hulls
Has Model Relationships