CGAL 5.5.1 - 3D Convex Hulls
Has Model Relationships