CGAL 5.5.1 - 3D Spherical Geometry Kernel
CGAL::Circular_arc_3< SphericalKernel > Member List

This is the complete list of members for CGAL::Circular_arc_3< SphericalKernel >, including all inherited members.

center() constCGAL::Circular_arc_3< SphericalKernel >
Circular_arc_3(const Circle_3< SphericalKernel > &c)CGAL::Circular_arc_3< SphericalKernel >
Circular_arc_3(const Circle_3< SphericalKernel > &c, const Circular_arc_point_3 &pt)CGAL::Circular_arc_3< SphericalKernel >
Circular_arc_3(const Circle_3< SphericalKernel > &c, const Circular_arc_point_3< SphericalKernel > &p, const Circular_arc_point_3< SphericalKernel > &q)CGAL::Circular_arc_3< SphericalKernel >
Circular_arc_3(const Point_3< SphericalKernel > &p, const Point_3< SphericalKernel > &q, const Point_3< SphericalKernel > &r)CGAL::Circular_arc_3< SphericalKernel >
diametral_sphere()CGAL::Circular_arc_3< SphericalKernel >
operator!=(const Circular_arc_3< SphericalKernel > &a1, const Circular_arc_3< SphericalKernel > &a2)CGAL::Circular_arc_3< SphericalKernel >
operator<<(std::ostream &os, const Circular_arc_3 &ca)CGAL::Circular_arc_3< SphericalKernel >related
operator==(const Circular_arc_3< SphericalKernel > &a1, const Circular_arc_3< SphericalKernel > &a2)CGAL::Circular_arc_3< SphericalKernel >
operator>>(std::istream &is, Circular_arc_3 &ca)CGAL::Circular_arc_3< SphericalKernel >related
source()CGAL::Circular_arc_3< SphericalKernel >
squared_radius() constCGAL::Circular_arc_3< SphericalKernel >
supporting_circle()CGAL::Circular_arc_3< SphericalKernel >
supporting_plane()CGAL::Circular_arc_3< SphericalKernel >
target()CGAL::Circular_arc_3< SphericalKernel >