CGAL 5.4.1 - CGAL and Solvers
MixedIntegerProgramVariable Member List

This is the complete list of members for MixedIntegerProgramVariable, including all inherited members.

BINARY enum valueMixedIntegerProgramVariable
CONTINUOUS enum valueMixedIntegerProgramVariable
FT typedefMixedIntegerProgramVariable
get_bounds(FT &lb, FT &ub) constMixedIntegerProgramVariable
index() constMixedIntegerProgramVariable
infinity()MixedIntegerProgramVariablestatic
INTEGER enum valueMixedIntegerProgramVariable
lower_bound() constMixedIntegerProgramVariable
MixedIntegerProgramVariable(MixedIntegerProgramTraits *solver, Variable_type type, FT lb=, FT ub, const std::string &name, int idx)MixedIntegerProgramVariable
name() constMixedIntegerProgramVariable
set_bounds(FT lb, FT ub)MixedIntegerProgramVariable
set_index(int idx)MixedIntegerProgramVariable
set_lower_bound(FT lb)MixedIntegerProgramVariable
set_name(const std::string &n)MixedIntegerProgramVariable
set_solution_value(FT value)MixedIntegerProgramVariable
set_upper_bound(FT ub)MixedIntegerProgramVariable
set_variable_type(Variable_type t)MixedIntegerProgramVariable
solution_value(bool rounded=false) constMixedIntegerProgramVariable
solver() constMixedIntegerProgramVariable
solver()MixedIntegerProgramVariable
upper_bound() constMixedIntegerProgramVariable
variable_type() constMixedIntegerProgramVariable
Variable_type enum nameMixedIntegerProgramVariable