CGAL 5.6 - 3D Spherical Geometry Kernel
CGAL::Spherical_kernel_3< Kernel, AlgebraicKernelForSpheres > Member List

This is the complete list of members for CGAL::Spherical_kernel_3< Kernel, AlgebraicKernelForSpheres >, including all inherited members.

Angle typedefKernel
Angle_2 typedefKernel
Angle_3 typedefKernel
Are_ordered_along_line_2 typedefKernel
Are_ordered_along_line_3 typedefKernel
Are_parallel_2 typedefKernel
Are_parallel_3 typedefKernel
Are_strictly_ordered_along_line_2 typedefKernel
Are_strictly_ordered_along_line_3 typedefKernel
Assign_2 typedefKernel
Assign_3 typedefKernel
Boolean typedefKernel
Bounded_side typedefKernel
Bounded_side_2 typedefKernel
Bounded_side_3 typedefKernel
Cartesian_const_iterator_2 typedefKernel
Cartesian_const_iterator_3 typedefKernel
Circle_2 typedefKernel
Circle_3 typedefKernel
Circular_arc_3 typedefCGAL::Spherical_kernel_3< Kernel, AlgebraicKernelForSpheres >
Circular_arc_point_3 typedefCGAL::Spherical_kernel_3< Kernel, AlgebraicKernelForSpheres >
Collinear_2 typedefKernel
Collinear_3 typedefKernel
Collinear_are_ordered_along_line_2 typedefKernel
Collinear_are_ordered_along_line_3 typedefKernel
Collinear_are_strictly_ordered_along_line_2 typedefKernel
Collinear_are_strictly_ordered_along_line_3 typedefKernel
Collinear_has_on_2 typedefKernel
Compare_angle_3 typedefKernel
Compare_angle_with_x_axis_2 typedefKernel
Compare_dihedral_angle_3 typedefKernel
Compare_distance_2 typedefKernel
Compare_distance_3 typedefKernel
Compare_power_distance_2 typedefKernel
Compare_power_distance_3 typedefKernel
Compare_signed_distance_to_line_2 typedefKernel
Compare_slope_2 typedefKernel
Compare_slope_3 typedefKernel
Compare_square_distance_2 typedefKernel
Compare_squared_distance_3 typedefKernel
Compare_weighted_squared_radius_3 typedefKernel
Compare_x_2 typedefKernel
Compare_x_3 typedefKernel
Compare_x_at_y_2 typedefKernel
Compare_xy_2 typedefKernel
Compare_xy_3 typedefKernel
Compare_xyz_3 typedefKernel
Compare_y_2 typedefKernel
Compare_y_3 typedefKernel
Compare_y_at_x_2 typedefKernel
Compare_yx_2 typedefKernel
Compare_z_3 typedefKernel
Comparison_result typedefKernel
Compute_a_2 typedefKernel
Compute_a_3 typedefKernel
Compute_approximate_angle_3 typedefKernel
Compute_approximate_area_3 typedefKernel
Compute_approximate_dihedral_angle_3 typedefKernel
Compute_approximate_squared_length_3 typedefKernel
Compute_area_2 typedefKernel
Compute_area_3 typedefKernel
Compute_area_divided_by_pi_3 typedefKernel
Compute_b_2 typedefKernel
Compute_b_3 typedefKernel
Compute_c_3 typedefKernel
Compute_d_3 typedefKernel
Compute_determinant_2 typedefKernel
Compute_determinant_3 typedefKernel
Compute_dx_2 typedefKernel
Compute_dx_3 typedefKernel
Compute_dy_2 typedefKernel
Compute_dy_3 typedefKernel
Compute_dz_3 typedefKernel
Compute_hw_2 typedefKernel
Compute_hw_3 typedefKernel
Compute_hx_2 typedefKernel
Compute_hx_3 typedefKernel
Compute_hy_2 typedefKernel
Compute_hy_3 typedefKernel
Compute_hz_3 typedefKernel
Compute_L_infinity_distance_2 typedefKernel
Compute_L_infinity_distance_3 typedefKernel
Compute_power_distance_to_power_sphere_3 typedefKernel
Compute_power_product_2 typedefKernel
Compute_power_product_3 typedefKernel
Compute_scalar_product_2 typedefKernel
Compute_scalar_product_3 typedefKernel
Compute_squared_area_3 typedefKernel
Compute_squared_distance_2 typedefKernel
Compute_squared_distance_3 typedefKernel
Compute_squared_length_2 typedefKernel
Compute_squared_length_3 typedefKernel
Compute_squared_length_divided_by_pi_square_3 typedefKernel
Compute_squared_radius_2 typedefKernel
Compute_squared_radius_3 typedefKernel
Compute_squared_radius_smallest_orthogonal_circle_2 typedefKernel
Compute_squared_radius_smallest_orthogonal_sphere_3 typedefKernel
Compute_volume_3 typedefKernel
Compute_weight_2 typedefKernel
Compute_weight_3 typedefKernel
Compute_x_2 typedefKernel
Compute_x_3 typedefKernel
Compute_xmax_2 typedefKernel
Compute_xmax_3 typedefKernel
Compute_xmin_2 typedefKernel
Compute_xmin_3 typedefKernel
Compute_y_2 typedefKernel
Compute_y_3 typedefKernel
Compute_y_at_x_2 typedefKernel
Compute_ymax_2 typedefKernel
Compute_ymax_3 typedefKernel
Compute_ymin_2 typedefKernel
Compute_ymin_3 typedefKernel
Compute_z_3 typedefKernel
Compute_zmax_3 typedefKernel
Compute_zmin_3 typedefKernel
ComputeC_2 typedefKernel
Construct_barycenter_2 typedefKernel
Construct_barycenter_3 typedefKernel
Construct_base_vector_3 typedefKernel
Construct_bbox_2 typedefKernel
Construct_bbox_3 typedefKernel
Construct_bisector_2 typedefKernel
Construct_bisector_3 typedefKernel
Construct_cartesian_const_iterator_2 typedefKernel
Construct_cartesian_const_iterator_3 typedefKernel
Construct_center_2 typedefKernel
Construct_center_3 typedefKernel
Construct_centroid_2 typedefKernel
Construct_centroid_3 typedefKernel
Construct_circle_2 typedefKernel
Construct_circle_3 typedefKernel
Construct_circumcenter_2 typedefKernel
Construct_circumcenter_3 typedefKernel
Construct_cross_product_vector_3 typedefKernel
Construct_difference_of_vectors_2 typedefKernel
Construct_difference_of_vectors_3 typedefKernel
Construct_direction_2 typedefKernel
Construct_direction_3 typedefKernel
Construct_divided_vector_2 typedefKernel
Construct_divided_vector_3 typedefKernel
Construct_equidistant_line_3 typedefKernel
Construct_iso_cuboid_3 typedefKernel
Construct_iso_rectangle_2 typedefKernel
Construct_lifted_point_3 typedefKernel
Construct_line_2 typedefKernel
Construct_line_3 typedefKernel
Construct_max_vertex_2 typedefKernel
Construct_max_vertex_3 typedefKernel
Construct_midpoint_2 typedefKernel
Construct_midpoint_3 typedefKernel
Construct_min_vertex_2 typedefKernel
Construct_min_vertex_3 typedefKernel
Construct_normal_3 typedefKernel
Construct_object_2 typedefKernel
Construct_object_3 typedefKernel
Construct_opposite_circle_2 typedefKernel
Construct_opposite_direction_2 typedefKernel
Construct_opposite_direction_3 typedefKernel
Construct_opposite_line_2 typedefKernel
Construct_opposite_line_3 typedefKernel
Construct_opposite_plane_3 typedefKernel
Construct_opposite_ray_2 typedefKernel
Construct_opposite_ray_3 typedefKernel
Construct_opposite_segment_2 typedefKernel
Construct_opposite_segment_3 typedefKernel
Construct_opposite_sphere_3 typedefKernel
Construct_opposite_triangle_2 typedefKernel
Construct_opposite_vector_2 typedefKernel
Construct_opposite_vector_3 typedefKernel
Construct_orthogonal_vector_3 typedefKernel
Construct_perpendicular_direction_2 typedefKernel
Construct_perpendicular_line_2 typedefKernel
Construct_perpendicular_line_3 typedefKernel
Construct_perpendicular_plane_3 typedefKernel
Construct_perpendicular_vector_2 typedefKernel
Construct_plane_3 typedefKernel
Construct_point_2 typedefKernel
Construct_point_3 typedefKernel
Construct_point_on_2 typedefKernel
Construct_point_on_3 typedefKernel
Construct_projected_point_2 typedefKernel
Construct_projected_point_3 typedefKernel
Construct_projected_xy_point_2 typedefKernel
Construct_radical_axis_2 typedefKernel
Construct_radical_line_2 typedefKernel
Construct_radical_plane_3 typedefKernel
Construct_ray_2 typedefKernel
Construct_ray_3 typedefKernel
Construct_scaled_vector_2 typedefKernel
Construct_scaled_vector_3 typedefKernel
Construct_second_point_2 typedefKernel
Construct_second_point_3 typedefKernel
Construct_segment_2 typedefKernel
Construct_segment_3 typedefKernel
Construct_source_2 typedefKernel
Construct_source_3 typedefKernel
Construct_sphere_3 typedefKernel
Construct_sum_of_vectors_2 typedefKernel
Construct_sum_of_vectors_3 typedefKernel
Construct_supporting_plane_3 typedefKernel
Construct_target_2 typedefKernel
Construct_target_3 typedefKernel
Construct_tetrahedron_3 typedefKernel
Construct_translated_point_2 typedefKernel
Construct_translated_point_3 typedefKernel
Construct_triangle_2 typedefKernel
Construct_triangle_3 typedefKernel
Construct_vector_2 typedefKernel
construct_vector_2_object() constKernel
Construct_vector_3 typedefKernel
Construct_vertex_2 typedefKernel
Construct_vertex_3 typedefKernel
Construct_weighted_circumcenter_2 typedefKernel
Construct_weighted_circumcenter_3 typedefKernel
Construct_weighted_point_2 typedefKernel
Construct_weighted_point_3 typedefKernel
Coplanar_3 typedefKernel
Coplanar_orientation_3 typedefKernel
Coplanar_side_of_bounded_circle_3 typedefKernel
Counterclockwise_in_between_2 typedefKernel
Direction_2 typedefKernel
Direction_3 typedefKernel
Do_intersect_2 typedefKernel
Do_intersect_3 typedefKernel
Equal_2 typedefKernel
Equal_3 typedefKernel
Equal_x_2 typedefKernel
Equal_x_3 typedefKernel
Equal_xy_3 typedefKernel
Equal_y_2 typedefKernel
Equal_y_3 typedefKernel
Equal_z_3 typedefKernel
FT typedefCGAL::Spherical_kernel_3< Kernel, AlgebraicKernelForSpheres >
Has_filtered_predicatesKernelstatic
Has_on_2 typedefKernel
Has_on_3 typedefKernel
Has_on_boundary_2 typedefKernel
Has_on_boundary_3 typedefKernel
Has_on_bounded_side_2 typedefKernel
Has_on_bounded_side_3 typedefKernel
Has_on_negative_side_2 typedefKernel
Has_on_negative_side_3 typedefKernel
Has_on_positive_side_2 typedefKernel
Has_on_positive_side_3 typedefKernel
Has_on_unbounded_side_2 typedefKernel
Has_on_unbounded_side_3 typedefKernel
Intersect_2 typedefKernel
Intersect_3 typedefKernel
Is_degenerate_2 typedefKernel
Is_degenerate_3 typedefKernel
Is_horizontal_2 typedefKernel
Is_vertical_2 typedefKernel
Iso_cuboid_3 typedefKernel
Iso_rectangle_2 typedefKernel
Left_turn_2 typedefKernel
Less_distance_to_point_2 typedefKernel
Less_distance_to_point_3 typedefKernel
Less_rotate_ccw_2 typedefKernel
Less_signed_distance_to_line_2 typedefKernel
Less_signed_distance_to_plane_3 typedefKernel
Less_x_2 typedefKernel
Less_x_3 typedefKernel
Less_xy_2 typedefKernel
Less_xy_3 typedefKernel
Less_xyz_3 typedefKernel
Less_y_2 typedefKernel
Less_y_3 typedefKernel
Less_yx_2 typedefKernel
Less_z_3 typedefKernel
Line_2 typedefKernel
Line_3 typedefKernel
Line_arc_3 typedefCGAL::Spherical_kernel_3< Kernel, AlgebraicKernelForSpheres >
Non_zero_coordinate_index_3 typedefKernel
Object_2 typedefKernel
Object_3 typedefKernel
Orientation typedefKernel
Orientation_2 typedefKernel
Orientation_3 typedefKernel
Oriented_side typedefKernel
Oriented_side_2 typedefKernel
Oriented_side_3 typedefKernel
Plane_3 typedefKernel
Point_2 typedefKernel
Point_3 typedefKernel
Power_side_of_bounded_power_circle_2 typedefKernel
Power_side_of_bounded_power_sphere_3 typedefKernel
Power_side_of_oriented_power_circle_2 typedefKernel
Power_side_of_oriented_power_sphere_3 typedefKernel
Ray_2 typedefKernel
Ray_3 typedefKernel
RT typedefCGAL::Spherical_kernel_3< Kernel, AlgebraicKernelForSpheres >
Segment_2 typedefKernel
Segment_3 typedefKernel
Side_of_bounded_circle_2 typedefKernel
Side_of_bounded_sphere_3 typedefKernel
Side_of_oriented_circle_2 typedefKernel
Side_of_oriented_sphere_3 typedefKernel
Sign typedefKernel
Sphere_3 typedefKernel
Tetrahedron_3 typedefKernel
Triangle_2 typedefKernel
Triangle_3 typedefKernel
Vector_2 typedefKernel
Vector_3 typedefKernel
Weighted_point_2 typedefKernel
Weighted_point_3 typedefKernel